Tervetuloa sivuillemme!

Päihteiden varjossa elävien lasten ja läheisten inhimillisen hädän lievittämiseen, sukupolvien ketjuuntumisprosessien katkaisemiseen, lasten hätään ja huostaanottojen ehkäisemiseen tarvitaan paitsi teoreettista myös käytännössä kehittynyttä erityisasiantuntijuutta.

Ylisukupolvisuuden ja päihdeperinteen seurauksien ja kierteiden katkaisemiseen tulisi kiinnittää huomiota aiempaa enemmän.

Läheisen päihteiden käytöstä kärsivät puolisot, vanhemmat ja päihdeperheissä kasvaneet lapset.

Päihdeongelmaisen aikuisen lapsen vanhemmat ovat jääneet kaikkein vähimmälle huomiolle. Päihteitä käyttävän ihmisen vanhemmilla on paljon huolta, ahdistuneisuutta, pelkoa, elämänhalun kadottamista sekä arjen turvattomuutta. He jäävät usein huolineen ja ahdistuksineen yksin.

Sininauhaliitto

Sininauhaliiton ja sen jäsenyhteisöjen erityisosaamista ovat päihde- ja pelihaitat, riippuvuudet, mielenterveysongelmat, pitkäaikaisasunnottomuus sekä sosiaalinen työllistäminen.