Tervetuloa sivuillemme!

Päihteiden varjossa elävien lasten ja läheisten inhimillisen hädän lievittämiseen, sukupolvien ketjuuntumisprosessien katkaisemiseen, lasten hätään ja huostaanottojen ehkäisemiseen tarvitaan paitsi teoreettista myös käytännössä kehittynyttä erityisasiantuntijuutta.

Ylisukupolvisuuden ja päihdeperinteen seurauksien ja kierteiden katkaisemiseen tulisi kiinnittää huomiota aiempaa enemmän.

Läheisen päihteiden käytöstä kärsivät puolisot, vanhemmat ja päihdeperheissä kasvaneet lapset.

Päihdeongelmaisen aikuisen lapsen vanhemmat ovat jääneet kaikkein vähimmälle huomiolle. Päihteitä käyttävän ihmisen vanhemmilla on paljon huolta, ahdistuneisuutta, pelkoa, elämänhalun kadottamista sekä arjen turvattomuutta. He jäävät usein huolineen ja ahdistuksineen yksin.


Uusimmat kirjoitukset

kaikki kirjoitukset »
Sininauhaliitto

Sininauhaliitto on valtakunnallinen asiantuntija ja toimija päihteisiin sekä syrjäytymiseen liittyvissä kysymyksissä. Liitolla on 92 jäsenjärjestöä, jotka tekevät auttamistyötä kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta.